Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Новые книги
Значко-Яворский И.Л. "Очерки истории вяжущих веществ " (Всемирная история)

Зельин К.К. "Формы зависимости в восточном средиземноморье эллинистического периода" (Всемирная история)

Юрченко А.Г. "Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография" (Всемирная история)

Смоули Р. "Гностики, катары, масоны, или Запретная вера" (Всемирная история)

Сафронов В.А. "Индоевропейские прародины. " (Всемирная история)
Реклама
 
Библиотека истории
 
history-library.com -> Добавить материалы на сайт -> Всемирная история -> Лативок Н. -> "1932-1933 годы. Голодомор в Европе и Америке" -> 33

1932-1933 годы. Голодомор в Европе и Америке - Лативок Н.

Лативок Н., Мазур Е. 1932-1933 годы. Голодомор в Европе и Америке — Москва , 2009. — 406 c.
ISBN 978-5-91464-021-4
Скачать (прямая ссылка): golodomorvevrope2009.djvu
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 35 36 37 38 39 .. 138 >> Следующая

Я уСТЯНОВИ ВИНмя-, І ЦІЛІ Ш< Й ттпгр • И ьііші, як були в 1014
Тількиводнії Радянськім Союзі збільшуєті ся індустріальна продукція.
НЮ РІОНК. — Лмтерг, радянське торговельне представ-ннцтцо на Спол. Держави, спо-
СУІМИИ ДІЯ'
ЛИГ и І0зу "8л° ЗИачне Збіль-
* в додатку до иісмня продукц.і в поріинашн 8;р*евкх_ і банкових 'а дотичним кварталом попе-буржуазії загрожує редвиого рекч Одержані Ам
сланлі та в Стллінгралськім дукці» в 37 проц.
ничіїтн частини гроша на інвестує в діялян-хсміки Колумбійсько-китету професори Л гг і Р. Г. МекКі, вдо-и процес, засобом я-хна продукувати шту-інтк Досі іи адваося :іиий жемчуг ваги лдцятої частини кара-
кор з трачниня,
Н 13 КВІТНЯ. — Д-р
Шолдер, дестнляиїй-
іт, ОПОВІСТИВ, ШО ПІ-• ГТМТХ ДОСЛІДІ« Йому
торгом кзГмеві звідомлення «няяляють, що продукція чавуну (сирого заліза) дала я першому кварталі 1,398,000 метричних тсн — 27.5 проц більше, чим в такім часі 1931 року. Продукція сталі гтано-лилз 1,408,000 тон — 16 Проц. більше, а нсвпЕїого валіза вироблено 1.144,000 топ — 22 6 проц більше
Збільшилася також продукція иуплля, нафти, автомобілів. тракторів, паровозів та бавовпяних товарні
11} шена недавно Перед но
тракторнім заводі.
•Харківський тракторний завод дав за тон місяці 3,385 тракторів — 8.4 проц нижче програми Радянські тіаровозиі заводи дали в першому яяя|ггм> 254 мошви, збільшивши свою про-
СЫ ОДНІ ДЕЛЮІІСТРАЦП БЕЗРОБІТНИХ Ь НК* ПОРКУ.
НЮ ПОРК, — В злуиі з нам нацією за попонне творення
МІСЬКИХ бюр ДОМЯШМЬОІ ДОПОМОГИ безробітним, В ДОЛІШНІМ Мені «ІЄНІ Відбудуться С1ЮГОД «І, о год, 11 перед полуднем, масові вуличні МІТИНГИ В слідуючих місцях:
38 Легша вул. Публична Шчолд 79; Гвустон І Кссекс,
Фабрики язугтя дали за місяці 18,116X100 пар пер* ків, чобіт і галошів. Про; Ці я цих фабрик вбільївш а 14.5 проц.
Збільшення продухціі в яких галузях шдуїірії с * довільне з цього погляду, ме досягнуло цифри, озя ио програмою. Продукція гиля, приміром, збідьшид в 35,5 проц, але Сула в проц нижче програми.
Цензурована за царських сії опера - -
МОСКПА, лотий Ко Гького-Ко сикх
гц , перед но- шкода /»; гаустом I Кссекс.
ж Щ * врмД
алькрголцпишу ‘тм трояш^мштоти »У 2.^9) До походу па Ш м)типги *« 'НИН корисн ре КОЖШЙ або 9 пппм г* токн "«РоЫгн! З1ядутс» о год. 10
так,,« цУко$, «к & этьй/ .т*? *'; йп« ,тгг1 ~
?ш е.и лиш прилптний V згнлы. ,-ф . “ *?_; !^их* 134 ,ст Сема аул.
Фото 16.2.2 Только в СССР увеличивается индустриальная продукция
стали - на 16 %, ковкого железа - на 22 %, паровозов - на 37 %, обуви - на 14 %. Только Харьковский тракторный завод произвел 3385 тракторов, правда, это ниже плана на 8,4 %.
В статье «Вторая пятилетка включает индустриализацию Западной Сибири» («УЩВ», 27.04.32 р.) речь идет о ряде проектов по Дальневосточной Приморской области и Приамурского края.
В статье «В СССР строят фабрику одежды» («УЩВ», 21.04.32 р.) речь идет о 18-и тысяч рабочих мест на строящейся фабрике одежды в Ленинграде. В СССР мощность предприятия оценивалась по объемам выпускаемой продукции, а Америке - по количеству рабочих мест.
88
В статье за 14.08.32г. «Текстильные фабрики в Советской Украине» («УЩВ», 14.08.32 р.) говорится о большом строительстве предприятий легкой промышленности.
Когда еще не были установлены дипломатические и торговые отношения США и СССР, «УЩВ» объясняла, какой ущерб наносится американскому народу. В статье «Советские торговые заказы дают работу безработным, но не в Америке» говорится: «Тысячи безработных, не работавших 18 месяцев, получили работу благодаря советскому заказу на 21 печатный пресс, и 4000 человек - благодаря заказу на стальную продукцию, однако это - в Англии».
В апрельской статье «Американский инженер-гидроэнергетик на Волге» с гордостью подчеркивается, что американскому инженеру А. В. Винтеру, принимавшему участие в строительстве Днепрогэса, доверено возглавить строительство ГЭС на Волге. Он едет в США, чтобы заказать оборудование на большую сумму.
С целью объективности «УЩВ» представляла возможность изложить свои впечатления о СССР как рабочим, инженерам, туристам так и представителям буржуазии. Газета имела достаточно оснований разоблачить или поддать сомнению неправдивые или сомнительные рассказы о Советской Украине.
Так, один журналист польской газеты «Сметник», специализировавшийся на критике советского строя, опубликовал статью в которой пишет, что он видел в Харькове на железнодорожном вокзале большие очереди людей с мешками за билетами. На его вопрос: «Куда и зачем едете?», мешочники отвечали: «Едем от голода, куда - не знаем». Газета высказала сомнение в правдивости этих слов. Если в Америке голод и безработица, то никто никуда не едет, нет очередей за билетами, поезда ходят полупустыми, ибо у людей нет денег на билеты. Из других источников стало известно - действительно был период, когда в Харькове спекулянты стояли долгими очередями за билетами, потому, что кассиры затягивали продажу билетов с тем, чтобы получить взятку у спекулянта. Как уже сказано выше, там была разоблачена шайка коррупционеров, 19 работников станции Харьков-
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 35 36 37 38 39 .. 138 >> Следующая
 

Авторские права © 2013 HistoryLibrary. Все права защищены.
 
Книги
Археология Биографии Военная история Всемирная история Древний мир Другое Историческая география История Абхазии История Азии История Англии История Белоруссии История Великобритании История Великой Отечественной История Венгрии История Германии История Голландии История Греции История Грузии История Дании История Египта История Индии История Ирана История Ислама История Испании История Италии История Кавказа История Казахстана История Канады История Киргизии История Китая История Кореи История Малайзии История Монголии История Норвегии История России История США История Северной Америки История Таджикистана История Таиланда История Туркистана История Туркмении История Украины История Франции История Югославии История Японии История кавказа История промышленности Кинематограф Новейшее время Новое время Социальная история Средние века Театр Этнография Этнология