Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Новые книги
Значко-Яворский И.Л. "Очерки истории вяжущих веществ " (Всемирная история)

Зельин К.К. "Формы зависимости в восточном средиземноморье эллинистического периода" (Всемирная история)

Юрченко А.Г. "Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография" (Всемирная история)

Смоули Р. "Гностики, катары, масоны, или Запретная вера" (Всемирная история)

Сафронов В.А. "Индоевропейские прародины. " (Всемирная история)
Реклама
 
Библиотека истории
 
history-library.com -> Добавить материалы на сайт -> Всемирная история -> Лативок Н. -> "1932-1933 годы. Голодомор в Европе и Америке" -> 32

1932-1933 годы. Голодомор в Европе и Америке - Лативок Н.

Лативок Н., Мазур Е. 1932-1933 годы. Голодомор в Европе и Америке — Москва , 2009. — 406 c.
ISBN 978-5-91464-021-4
Скачать (прямая ссылка): golodomorvevrope2009.djvu
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 138 >> Следующая

ре-;
В № і Першого Травня пушено вперше елек тричний ток Дніпре/шану,
ДИПРЕЛЬСТАН, СНСР. 1 травня — Електричний ток
Почав йти СЮ ГОДНІ 3 НВЙбІЛЬ-
-ного тепер в світі гндро-елек-грішного заводу, як в злу ці її святкуванням Першого Травня виконано перил офі-?інлью пробу урухомденпя Днінрельстяну. Ток пущено лиш для відзначення цього свята, а дійсне постачання е»
, .доктрини з ці<оі вслитенської І станції почнеться з днем ] серію. Офіціальне відкриття Дні І прельстану відбудеться 1 чер-' «*ня,
Дніпрельстан е приспособ-лений постачати електричну ch.iv для території а 70,000 квадратових миль з цасслсн-ним В 16,000,000, Терні орія вк.іщчае Важливий вугільний
Донецький басейн (Донбас) га великі металюргійні заво-*ио їх будують тепер в п.к.'ЛЧіьк.'м Дніпропетровську.
В повнім русі Днінрельсган зможе данати 706,000 кінських сил електричного току, або 2,500 мільйонів кіловат годин іЦОрІ іко Кошта йо/о будін-ництва рахують в §110,000,000, в усіх відділах цс будівництво буде довершене на весні слідуючою року.
В пдянуааіші і будівництві Дшітрсльстану брав провідну участі, нюйорсі.клй інженер По Л Купер. Генератори і турбіни, найбільші в світі, будували американські фірми Нюпорт Нюс Шипбілдінг енл Драй дяк Ко. та Дженерал Е-лектркк Ко.
«ЧегллюргІЯні заводи в , пропетровську, у віддаді і і миль під ДніпрелЬст. становитимуть головний ці мсгалюрпіїної індустрії на країні і туди піде Нйіібіл паїїкя електричної енергії ї прельстану. Біля заводів сусідстві великої еле у трості розбудовується нове мі що » самого початку своге нування матиме 130,000 я .іення. « ГІМН
Ь Москві почав виходиш з декннк на англійській МОСКВА, ;ю
ВИЙШЛО СЬОІОДІГ
щоде
МОВІ
Що
Фото 16.1. В дни Первомая пущен первый ток Днепрогэса
86
выполнял нью-йоркский инженер Г. Л. Купер. В статье дается технико-экономическая характеристика индустриального великана Первой пятилетки в Советской Украине.
В другом номере газеты - крупная статья: «Советские заказы поставили экспорт США американских машин на первое место» (УЩВ», 18.05.32г. фото 16.2.1). Статья информирует читателей о закупке Советским Союзом машин и оборудования в США через Германию на сумму 38 млн. долларов, что способствует сокра-
ю» шд г и баи-! проф і
ІМИНГ-ЛСЛВН ;
идеи
тми ц тано-( ткцц. «си и
т~
замовлення поставили експорт 2 американської машинерії на першім місці, р
Держави. як.чі- «геп. а ним бизнесу. Немп ^ Л
ВАШИНі
ТОН, 17 гривня. -
МП.'.- ЯщдДкП ЗЯМОВ.КИИ®«
іСоюау, С‘і«и
иктшт и пяртамемт торго
їм бизнесу. Немп Вашингтону' не”
3M.ic.vy припускати, що тор так ожиялепи радянської ехш
„ влі, вийшли минулого року на гиаслмі них««) Рад. Сонь номікч. як саме''??!^с»Є! перше ми а ь світовім скс- лом означають удобрении Но даичя поствмов, ш і!
, корті маиіімкріі і фабричного же,- устаткування Майже полони? втле оя цих продуктів, висланих ігерп аротш пи року до 1 »ропи, йу-яра*' .та закуплен; радянськими індол дустріильнпмн ? ста поїм ми ко-«•йор птчм в приблизне $36,000,000 ІЧД-' Другим в ряду ИпАлУЧШИМ ояр- покупаем американської інду-огдо стрівтьної машинерії була Ка-Ком- пала, шо передше, аж до 1931 ми,- року, тайм ь, під цим «глядом рто- ііерше місце Внаслідок економічної кризи кашідійські за-Тип мовлрмпя Яомеггшилнс м з $45,-я, '°00-""0 " 1930 РО'і' па *24,-
».1« і!» 000 я 1031 р.
ІАЩІ
грн. кандидат на сенатора я» тир-лим говлю і Ряд. Союзом.
го політичної системи Звісно, спромогу раТннажнм' смян^
ми не хочемо радянського ладу н її.ні іц країні, але так само ми ніколи і{е хотіли царизму, а прецінь »стоили в нп> синах з Роскій і'в періоді иай-чорнішнх днів Царської вдали."
Сильно зацікавлені новими економічними постановами в СРСР ВАШИНГТОНІ 16 травня
і колі оспмикам црчдахгга більшу (.-кількість збіжжя і маса на аїльнім ринку. К.іпіті--исгичиї дніпьомати е види мо идоволеж, не розуміючи основ радянської економічної політики, тим. як вони , ажуть "визнанням обмеженої г.рнват і:07 власности".
Планують купівлю злий радянської нафти.
Мабуть ще ніколи з того ча- цю ПОРК — В го. су. иц буде встаномсіт'в Ра- дорф-Асторія .розпоч Донських Республіках нова е-|поясд^ок ЦЬ,)І0 ТНА,
............і ва нафтова
РАДЯНСЬКЕ МИСТЕЦТВО .якій мають НА ВИСТАВЦІ В НЮ плями
иорку. одіте»*
Фото 16.2.1 Советские заказы поставили экспорт США американских машин на первое место
щению безработицы и пополнению бюджета, быстрейшему выходу из кризиса Америки.
Во всей годовой подшивке - ни одной заметки подтверждающей голод в Украинской ССР. В то же время более 93 статей о страшном голоде в Западно-украинских областях входивших в то время в состав Польши, Румынии и Чехословакии, о голоде в Германии, Польше, США, Франции, Австрии и других странах.
87
В статье «Только в Советском Союзе увеличивается индустриальная продукция» («УЩВ» 15.04.32 р., фото 16.2.2) газета сообщает, что в первом квартале 1931 года в СССР произведено больше, чем за этот период предыдущего года: чугуна на 27,5 %,
М3 ВЭСОНМ мітиш у, ІІМЧМ.13СЯ демонстрація
м 3,000 робітників і ро
і « 1* про и. Досліді*! льиоТ Інді стрінльної нціі, бур*.\ аліюТ ста-
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 138 >> Следующая
 

Авторские права © 2013 HistoryLibrary. Все права защищены.
 
Книги
Археология Биографии Военная история Всемирная история Древний мир Другое Историческая география История Абхазии История Азии История Англии История Белоруссии История Великобритании История Великой Отечественной История Венгрии История Германии История Голландии История Греции История Грузии История Дании История Египта История Индии История Ирана История Ислама История Испании История Италии История Кавказа История Казахстана История Канады История Киргизии История Китая История Кореи История Малайзии История Монголии История Норвегии История России История США История Северной Америки История Таджикистана История Таиланда История Туркистана История Туркмении История Украины История Франции История Югославии История Японии История кавказа История промышленности Кинематограф Новейшее время Новое время Социальная история Средние века Театр Этнография Этнология