Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Новые книги
Значко-Яворский И.Л. "Очерки истории вяжущих веществ " (Всемирная история)

Зельин К.К. "Формы зависимости в восточном средиземноморье эллинистического периода" (Всемирная история)

Юрченко А.Г. "Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография" (Всемирная история)

Смоули Р. "Гностики, катары, масоны, или Запретная вера" (Всемирная история)

Сафронов В.А. "Индоевропейские прародины. " (Всемирная история)
Реклама
 
Библиотека истории
 
history-library.com -> Добавить материалы на сайт -> Всемирная история -> Лативок Н. -> "1932-1933 годы. Голодомор в Европе и Америке" -> 15

1932-1933 годы. Голодомор в Европе и Америке - Лативок Н.

Лативок Н., Мазур Е. 1932-1933 годы. Голодомор в Европе и Америке — Москва , 2009. — 406 c.
ISBN 978-5-91464-021-4
Скачать (прямая ссылка): golodomorvevrope2009.djvu
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 138 >> Следующая

ня ветеранів.
ВАШИНГТОН, 21 липня — ІіашикіТонська поліція, ягідно одержаним наказам, почала вчора “вживати сили" проти пікетуючих перед Візам Ломом ветерані» Гіонусоаоі Армії На пікети>й лінії ареш-і м-
СЬНИХ Д0ВГІВ.
МОСКВА, .19 лняия -г Група ітредгтаїпшкія июйорськр* го Нейшеиел Ситі Бавку, .а Ви.тлкмом В Ленкестср иа чолі, що протягом майже двох місчша збираха в Рад. Союзі Нітриди дпткчнл діл тої бай-
чПі Ц; ж . , товаио трьох ветеранів Г аа- “ятеріяли дотично діл тої бай-
штт Ліги Соц\ялі-'ж^ s:
і а. , вояку Б. A.. І два члени комІ-|Р°ГУ домів.
Молоді,
тету рядовиків — Волтер Ай-1 Ияреькі довгм о Америці бу-аер і Б. Б, Лжачсои, **• здеб льша ішатш в Нейь.с-
Сьогодні кстспамм гатлплтъ. І нгл Cirri Ьтнкр. який new-
Фото 12.1. Убийства и самоубийства, как следствие кризиса и безработицы
сообщалось, что в 1931 году в Мире было 20-25 млн. безработных. «А это значит, - пишет Томас, - что 70 млн. человек были лишены средств существования. («УЩВ» 27.04.32 р., фото 12. 2.) В том числе в США голодало 25 млн. чел. («УЩВ», 25.08.32 р. фото 12.3), в Нью-Йорке -250 тысяч. («УЩВ» 25.08.32г.)
В начале 1932 г. Европе насчитывалось более 11 млн. безработных, в том числе: в Германии - 6 млн. (позже - 8 млн.), в Англии - 2,5
42
Ппн 1ПЛІІШС о запоруку а-онсулц.
млн., в Италии - 1,5 млн., во Франции - 0,3 млн. человек. («УЩВ> 11.06.32 р. рис. 12.4)
70Ж00 «аселення М1тТтерпить * ‘
Щ0 Даю^ ш утри-
Приймаючн що У'СЬОГО наг*.
;саГ «,Ту е 2 бмьйонн, То. р,!хУе> чю На кожннх 200
ИБІЛБШЕ ІКІВ.
П., 26 квітня, тын стсйго-Сіні к никл я ВИ.ИІІІІ тільки жадно і рС1 и>ги єства". >' х паПбіль-,326; протсс-їнської віри
ИХ ВІр0ІСП0‘-
СА ЗАЯВА
КИПІЛІ —
ІВ сьогодні н оркестру ііції. Члени виконувати І службу.
К, АРТИСТ *. ВИГХАВ
1 У.
І митницю, оперовмй агопськоТ І
пери, Іван кож часто кькій СЦЄ-єни О
ІИ'ІНХ
5 ПЛР
ЖЕНЕВА, 26 квітня. — Міжнародне Ьюро Праці, що е од пою з установ Ліги Націй має "брнтні” зносини з соціял і»;ші:істським Другим Інтерна ціонялом, признає — в словах Алберта Томаса, свого директора — що сьогодні “на кожнії х двадцять вісім осій в (капіталістичнім) світі одна е по-ЗОавлена засобів прожитку внаслідок безробіття”.
?•і підписом Томаса бюро видало звіт, н якім сказано, ІЦО минулого року було в СВІТІ під 20 до 25 мільйонів осіб цілком позбавлених праці. “А це значить, — каже Томас — то яких 60 до 70 мільйонів людей е позбавлені засобів прожитку чи то через еліпсну бсздільність, чи через бсЗдІ.ІЬ-
ЙзровГ™'1’™”' "*
Замість з’ясувати справжні Причини безробіття та підне Ї1И питання допомоги Сезію бітннм, Тоиас розводиться над занепадом капіталістичних ік-і ? грін і над поменшсішнм и.іртости індустріяльних цінних паперів, неначе б хотів ЦИМ оправдувати злидні, що їх зазнає робітнича кляся в теперішній кризі капіталізму і зазнає очевидно не тому, що паде вартість капіталістичних уділів і бондів, але тому, що капіталісти намагаються зберігати свої зиски коштом робітників.
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ страйк ДОКОВИХ РОБІТНИКІВ В НЮ ИОРКУ.
НЮ ЛОРК. — Джозсф П. Рапеи, голова юнії диконнх робітників, дальше торгується з працедавцями над лпнро-длнннм страйку але робітники стоять твердо при своїх домаганнях та продоажоють страйкову боротьбу лрн допомозі Іидустріяльноі ІОНІ І Мор-
* Робімюкм.
ПОЧАВСЯ СТРАЙК БАРБ СЬКИХ РОБІТНИКІВ.
НЮ ЛОРК — В ІК почався в Ню Норку . барберськнх робітників рів). Страйк охоплює лідпри-ємства горішнього і середнього Менгеггену, а в дні 9 — внн, як сповіщає юнія бурських робітників, б;
ширений на до ..............
цьої дільниці,
помпу А шиї IV
Фото 12.2. 70 ООО ООО населения мира страдают от кризиса капитализма
В странах капитала царили безработица и голод, повышение цен и снижение номинальной зарплаты. Рабочие и безработные, интеллигенция и крестьяне организовывали забастовки, голодные походы, требовали: «Работу! Зарплату! Хлеб!» Правительства отвечало массовыми репрессиями, направляло против них жандармов и, даже регулярные войска с пулеметами. Свирепствовали суды.
43
МІЛЬЙОНІВ НАСЕЛЕННЯ СПОЛ. ДЕРЖАВ БЕЗ ЗАСОБІВ ПРОЖИТКУ.
««і
ор
Бе.
ІІШІНІ ТОН, 23 серпня. —
бдя .Л.І у Вашингтоні жур-
HV» и» ' персдсказує, що
}»» .'.Ч ями 25 міді Гюнів
|ih;. П.. ? ?о.і. Держ*» ? 40іюм>»і и тшс.Л-
Вор ття. Цю справу об-
статті, над якою
Дни р. док заголовка го-
?ТС ' i)i чт<* не помер з го-
1 1»? || рупій рядок додає і'іравдд“.
[darn сказало, що в зн*
?не . 1 мільйонів безробіт-
і Ян. -V к чого 27.500,000
Коси,, »ймуть без жадних
»ній 1-І прожиток. ДеХТОї
V ?» гс жнтн на заоша»'
а.к 25 мільйонів*
по:
Hot
НО)
с* біт»
з правила етаанть,,,,, ,
»СЧСИЫЯ.
акі с розміри безробіття о підрахункам самої бур-
• .- 8НТІ ірп я «ожмій статне»
НИК
кіст
робітничої кляси. Що безробітних вже тепер е поверх І] мільйонів, це признав недавно тому вірний слуга капіталістів Виллям Ґріи, голова А.;
Ф. Праці. В дні І серния він *'Рас заявив у Вашингтоні, що без-іп0™ робітних е 11,023.000, І кала*!«««
Н до і Мил
К ди чнлл, V,«- -
далеко поверх ІЗ мільйонів
1на акц^ія в Пів-И^ній Ірландії.
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 138 >> Следующая
 

Авторские права © 2013 HistoryLibrary. Все права защищены.
 
Книги
Археология Биографии Военная история Всемирная история Древний мир Другое Историческая география История Абхазии История Азии История Англии История Белоруссии История Великобритании История Великой Отечественной История Венгрии История Германии История Голландии История Греции История Грузии История Дании История Египта История Индии История Ирана История Ислама История Испании История Италии История Кавказа История Казахстана История Канады История Киргизии История Китая История Кореи История Малайзии История Монголии История Норвегии История России История США История Северной Америки История Таджикистана История Таиланда История Туркистана История Туркмении История Украины История Франции История Югославии История Японии История кавказа История промышленности Кинематограф Новейшее время Новое время Социальная история Средние века Театр Этнография Этнология